Positionskontroll

Styr dina rörliga armaturer med position control module. Denna modul innehåller:

 

Position Picker - Positionsval
Position Joystick - Joysticksstyrd positionering
Recently Selected - Positions snabbval av tidigare valada positoner
Smart Selection Error Management - Felhantering
Context Help - Hjälp

Positionsval

Du kommer lätt igång med dina postionsval med den intuitiva postionsväljaren. Kontrollen  X-axel  styr panorering och  Y-axel den vertikala vinkeln, pan. Ray Console har förprogrammerad data om rörelsegränserna för din valda armatur och visar dig enhetens gränslägen.

 

 

Joystick

 

Ray Consoles joystick ger dig möjlighet att finjustera en position. För enkelt markören i den riktning du önskar förändra armaturens läge, x - y.  När du flyttar markören från centrum så ökas progressivt armaturens hastighet.
På skärmen kan de beräknade gradantalen avläsas, såväl som med en enkel grafik. Allt för att göra det lättare för operatören att se vad som pågår. Använd fine mode för för den sista lilla justeringen, för ett perfekt resultat.

 

 

Snabbval senast valda positioner

Längs botten på positionsväljaren, såväl som jouysticken finns de senast använda positionerna.
Välj position genom ett enkelt tryck på den position som önskas.

 

 

Armaturval för positonsval

Har ingen armatur valts ut för positionering, så kommer Ray Console att ställa en fråga om vilken armatur som skall positionneras. Detta är enbart ett sätt på vilket Ray Console förenklar operatörens arbete.

 

 

Innehålls Hjälp


Varje funktion i Ray Console är försedd med en inbyggd hjälptext, vilket hjälper dig att snabbt komma igång.