Färg Kontroll

Styr RGB LED enheter, färghjul, färgväxlare med färgkontroll modulen:

Colour Picker
Colour Tiles 
Recently Selected colours 
Smart Selection Error Management  
Context Help 

Färgväljare

Färgväljaren är ett intuitivt redskap för att välja färg. En enkel tryckning i färgväljarfältet ger direkt önskad färg. Det är möjligt att låta fingern svepa över färgvalsfältet för att dynamiskt välja en färg. Ray console väljer intelligent bästa möjlighet oberoende om du använder RGB, färghjul eller färgväxlare.

 

 

Senast använda färger - Snabbval

Längs botten på färgväljarfältet finns de senast använda färgerna. Genom ett enkelt tryck på en av de färgfälten väljes automatiskt denna färg för din armatur.

 

 

Färgfält

Färgfälten är ett enkelt och säkert sätt att välja färg. Tryck lätt på valt fält för att välja färg. Den svarta ramen indikerar vilken färg som valts. Ray console väljer intelligent vilka färgfält som visas, beroende på vilken enhet du valt.
Exempel,  väljer du en enhet med färghjul, så kommer färghjulets färger att kunna välja på färgfälten.

 

 

Snabbval - Felhantering

I det fall du glömt att välja en armatur så kommer Ray console att fråga dig vilken enhet du ställa färgen för.
Detta är bara ett av flera sätt som Ray Console gör ditt arbete så mycket lättare.

 

 

Innehålls Hjälp

Varje funktion i Ray Console är försedd med en inbyggd hjälptext, vilket hjälper dig att snabbt komma igång.