Moduler

Expandera din Ray Console med tilläggsmoduler för att få all den funktionalitet du önskar. Alla moduler levereras med en månads gratis nyttjande, därefter hyr eller köper man den önskade modulen.
Väljer man bort en modul så bevaras alla ljusdata så att man lätt åter kan installera aktuell modul vid behov.