Ray Console Modeller

För tillfället finns det två utföranden på Ray Console ljusbord - kontrollenhet. Scrolla ner för att läsa om deras gemensamma egenskaper, eller klicka på bilderna för att se tekniska detaljer.

Ray Console är utvecklad för dig.

Andra ljusbord - fabrikat har modeller för olika användningsområden. Ray Console är en plattform med just den mjukvara du behöver. Våra utföranden passar utmärkt från enkla till mer avancerade installationer.
Ljusborden är lättillgängliga och har kort inlärningstid. Borden passar utmärkt i situationer där ett större antal användare behöver ha tillgång till ljuskontrollern. De passar utmärkt för följande insatsområden:

Offentlig miljö
Skolor
Idrottshallar
Samfundslokaler - Kyrkor
Små teatrar

Ray Console är det ljusbord som kan följa dig från dina första insatser inom ljusstyrning, fram till dess du väljer att arbeta som proffessionell ljustekniker. Borden anpassas lätt till det behov du har för stunden.

Designad för lång livslängd

Utformat med kraftig apparatlåda i stål, genomgående kvalitétskomponenter i alla led, tåligt handstöd.

Ta reda på hur

Byggd för lätt anpassning

Ray Console är byggd för att vara enkel och lätt att förstå, därför har vi inte velat fylla den med förvirrande funktioner. När du köper din Ray Console till ditt belysningssytem kommer den laddad allt du behöver. Kanske hyr du senare mer avancerade apparater som till exempel rörliga strålkastare eller så utökar du ditt system med ArtNet. Logga in på rayconsole.com för att abonnera eller köpa de moduler du behöver. En snabb uppdatering på din Ray Console och du kan börja jobba med dina nya möjligheter.

Några sätt Ray Console förblir uppdaterad på:

Supportinformationen uppdateras automatiskt
Mjukvaruuppdateringar annonseras automatiskt

Ditt system kan utvidgas med upp till 4 universe av DMX
Det går att lägga till extra sidor för apparater och minnen
Det går att lägga till kontroller för position, gobos mm
Det finns flexibla möjligheter till abonnemang och köp

Q-Ray Console 36     Q-Ray Console 24     Browse Modules

Utformad för idag

Med tradition i botten är Ray-console utformad för morgondagens behov, med de modernaste användargränssnittet och den allra senaste tekniken.

Ta reda på hur

Genomgående säkerhetstänk

Not everyone needs to change the patch or tweak the network settings. Infact, some people definitely should not. That is why Ray Console has a secured settings area where all critical settings are located. You can then decide who gets access to which settings by creating a user account with clearly defined access privilages. With this feature, only people you trust will be able to change important settings.

Here are some other ways that keep your system safe and secure:

Protect saved shows from being deleted
Restore settings to a known state
It is possible to lock the console quick and easy
Ray Console has an intelligent autosave function
You can undo anything you do

Q-Ray Console 36     Q-Ray Console 24

Unlock Settings

Designad för lång livslängd

We understand that it is difficult to get approval for a new console just 5 years after it was purchased. That is why we have built a console that will easily last until the next time your hall is renovated in 15-20 years. How did we manage to do this. Ray Console is:

Shielded by a 1.5mm steel housing
Armed with 38 high quality faders
Equipped with Buttons rated at 50 million cycles
Armed with proven XLR and RJ45 connectors
Equipped with exclusive use of metal screws
Finished with a SWISSCDF handrest

Q-Ray Console 36     Q-Ray Console 24

Utformad för idag

The software has been written completely from scratch. This means that there is:

No dependency on old software
Modern touch interface design
Swipe, zoom and tap like on a phone
Quick responsive touch technology

Q-Ray Console 36     Q-Ray Console 24

36 faders
24 device faders
12 memory faders
cross faders
10.1” capacitive touch screen
XLR for desk lamp
3 x USB 2.0 connectors
2 x DMX out
Up to 4 Universes
Modular software

Q-Ray Console 36     Order Now

26 faders
18 device faders
6 memory faders
cross faders
10.1” capacitive touch screen
XLR for desk lamp
3 x USB 2.0 connectors
2 x DMX out
Up to 4 Universes
Modular software

Q-Ray Console 24    Order Now