Wydanie oprogramowania 02/2022

Najnowsza wersja oprogramowania Ray Console zawiera wiele nowych funkcjonalności oraz modułów:

 

Nowe funkcjonalności

Edytor szablonów urządzeń (Device Template Editor)
Moduł sACN
Efekt Intensity
Submastery
Podstawowy moduł Dimmer Channel (zwiększa limit jednokanałowych urządzeń bez użycia modułów System Control lub System Expert)
Podstawowy moduł Others

Ulepszenia

Import urządzeń w formatach .qxf i .gdtf z pamięci USB (import .gdtf w wersji beta)
Podzielony dialog suwaków kolorów na kanały kolorów (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, White, Amber, UV, Lime, Indigo) i system sterowania kolorem (RGB, CMY)
Ulepszony podgląd koloru
Klucz USB do logowania (dostępny dla użytkowników Manufacturer, Vendor i Owner)
Grupy urządzeń
Przesuwanie więcej niż jednego urządzenia na mapie DMX
Przypisanie nowego urządzenia do zajętego kanału poprzez przesunięcie pozostałych urządzeń
Przypisanie urządzenia do zajętego suwaka poprzez przesunięcie pozostałych urządzeń na suwakach
Light Line w Light Layout - element graficzny służący do n.p. rozdzielenia sceny lub grupy urządzeń
Dodane suwaki ekranowe w oknie Shutter Control
Przycisk do resetu wszystkich urządzeń w oknie Light View
Tabela DMX w oknie Network
Ulepszone edytowanie wartości suwaka przez pole tekstowe
Ulepszone rozwijanie stron pamięci i urządzeń
Zaktualizowane ekrany pomocy


Zaktualizowany system operacyjny: nowa wersja aplikacji oraz bazy danych

Poprawki błędów

Naprawiono różne błędy

Biblioteka szablonów urządzeń

Wiele funkcji dodanych z edytorem szablonów urządzań: tworzenie nowego urządzenia, edycja urządzenia, import urządzenia, Custom Library.

Wydanie oprogramowania 09/2021

Nowe wydanie oprogramowania Ray Console zawiera wiele nowych funkcji, modułów i ulepszeń. Poprawiliśmy błędy i dodaliśmy nowe urządzenia do biblioteki dla naszych klientów.

Nowe funkcje
Moduł ArtNet
Dodane suwaki ekranowe dla ekranu Colour Control, Position Control, Beam Control and Gobo Control Modules

Ulepszenia
Pamiętaj poprzednie - stos LTP atrybutów
Dodatkowe kanały kolorów - biały, amber, uv, lime i indygo
Maskowanie dla pamięci i kroków (świecące urządzenia)
Gobo Control - obrót
Fades & Masks - globalne ustawienia dla pokazu
Szablon pokazu
Przewijanie stron urządzeń w widoku Light View
Instrukcja obsługi na zewnętrznym monitorze

Aktualizacja systemu operacyjnego

Poprawki błędów

Naprawione różne błędy

Biblioteka szablonów urządzeń

Nowe urządzenia dodane do biblioteki
Zaktualizowane Gobo Presets dla wszystkich urządzeń
Dodane "Acts-on" do odpowiednich urządzeń

Wydanie Beta 3

To wydanie zawiera nowe funkcjonalności, poprawki błędów oraz zmiany w bibliotece urządzeń.

Nowe funkcjonalności

Moduł Max, Min and Park
Moduł Gobo Control

Poprawki modułów

Moduł Beam
Moduł Media View

Poprawki błędów

Różne poprawki błędów

Biblioteka szablonów urządzeń

Porzuciliśmy projekt QLC+, używamy teraz formatu .qxf.

Dodane nowe urządzenia: Briteq BTX Saturn 270W, Chauvet Maverick MK3 Profile-CX, Coemar LEDko FullSpectrum 6, Elation Proteus Hybrid, Eurolite LED TMH X10, Futurelight EYE 7 i

Dodane presety Gobo: Clay-Paky, Contest, DTS, Dune_Ligting, Elation, Elumen8, Clay-Paky, Contest, DTS, Dune_Ligting, Elation, Elumen8

Drobne aktualizacje 1

Poniżej znajdują się drobne aktualizacje zawierające poprawki oprogramowania

1 Lutego 2021 - Baza szablonów urządzeń (DB) 1.1.11

5 Stycznia 2021 - Baza szablonów urządzeń (DB) 1.1.9

Wydanie Beta 2

To wydanie zawiera poprawki błędów oraz nową funkcjonalność.

Nowa funkcjonalność

Moduł Delay & Wait
Moduł sterowanie wiązką światła (Beam Picker)
Moduł sterowania Audio
Moduł języka francuskiego
Miękkie wyłączanie

Poprawki błędów

Poprawione symbole oraz zachowanie klawiatury ekranowej
Naprawione blokowanie konsoli dla przyciskóœ i suwaków
Dodanie wymuszonego restartu dla wybranych modułów

Wydanie Beta

Jest to pierwsze wydanie oprogramowania konsoli, dlatego zawiera jedynie podstawową funkcjonalność

Nowa funkcjonalność

Oprogramowanie zarządzające całą elektroniką
Odpowiednio dostosowany system Linux
Biblioteka schematów urządzeń
Aktualizacja przez USB i bezpośrednio z rayconsole.com
Ustawienia sieci Ethernet oraz WiFi
Adresacja urządzeń
Zarządzanie jasnością, kolorem, pozycją wiązką oraz gobo
Zapisywanie oraz odtwarzanie pamięci (memories)
Zapisywanie oraz odtwarzanie sekwencji (sequence)
Zapisywanie oraz ładowanie plików pokazów (show)
Ustawienia dostępu zintegrowane z rayconsole.com
Zarządzanie licencjami zintegrowane z rayconsole.com