Quick Start

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawową konfigurację i uruchomieniem Ray Console. Aby skonfigurować konsolę, będziesz potrzebować:

Zasilacza do Ray Console
Gniazdko sieciowe
Połączenie z internetem (Ethernet lub WiFi)
System oświetlenia lub urządzenie do sterowania (5-pinowy kabel DMX)

Quick Start Pobierz PDF

Jak korzystać z Quick Start?

W Quick Start stosowana jest następująca frazeologia:

Colour - Przyciski na ekranie dotykowym są wytłuszczone
[Delete] - Przyciski mechaniczne i suwaki zapisane są w nawiasach kwadratowych i pogrubione
Help Overlay - Dialogi na ekranie dotykowym są napisane kursywą
Light / Colour / Picker - Lokalizacje na ekranie dotykowym są wytłuszczone jako seria przycisków oddzielonych ukośnikami

Dostawa

W momencie otrzymania Ray Console, sprawdź opakowanie pod kątem uszkodzeń. Następnie rozpakuj Ray Console i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń wynikających z niepoprawnego transportowania. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się z przewoźnikiem lub sprzedawcą i zgłoś niezbędne roszczenia.

Zawartość przesyłki

Twoja nowa Ray Console zostanie dostarczona z następującymi elementami. Upewnij się, że są wszystkie i nieuszkodzone:

Zasilacz Q-Ray Console
Zestaw lotniczy
Futerał do przechowywania
Lampka XLR
Nakładka ochronna
Skrócona instrukcja obsługi

Ostrzeżenia dotyczące zasilania

Konsola posiada uniwersalny zasilacz, który może być zasilany napięciem od 100 do 240V w zakresie częstotliwości od 50 do 60Hz. Przed podłączeniem zasilacza do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie mieści się w określonych zakresach.

ZASILANIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE DO OCHRONNEGO PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO

Uwaga! Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonej konsoli, w przeciwnym razie urządzenie ulec uszkodzeniu.

Konfiguracja sprzętu

Skonfiguruj konsolę w następujący sposób:

  1. Umieść Ray Console na płaskiej, gładkiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół.
  2. Upewnij się, że masz dostęp do złączy z tyłu konsoli.
  3. Podłącz zasilacz do sieci.
  4. Podłącz zasilacz do konsoli (12V DC / 5A).
  5. Podłącz kabel DMX z systemem oświetlenia, ściemniaczem lub pojedynczym urządzeniem do złącza DMX 1.

Uruchomienie konsoli

Twoja Ray Console powinna być już gotowa do uruchomienia. Przycisk zasilania znajduje się w lewym górnym rogu konsoli, powinien zaświecać się i gasnąć. Naciśnij przycisk zasilania, do momentu aż wszystkie przyciski się zaświecą. Podczas uruchamiania konsoli wyświetlone zostaną różne ekrany. Konsola jest w pełni uruchomiona, gdy pojawi się następujący ekran:

Połączenie z internetem

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, to podczas uruchamiania, podczas tworzenia lub łączenia konta klienta, zostaniesz o tym powiadomiony. Aby przejść do okna dialogowego Network, naciśnij przycisk Go to Network. Jednym z rozwiązań jest podłączenie kabla Ethernet do konsoli.
Alternatywnie wybierz opcję Go to Network, następnie wybierz opcję WiFi. Wybierz sieć z listy, wprowadź hasło i połącz się. Po połączeniu zaloguj się na swoje konto, jak pokazano poniżej.

Łączenie z kontem klienta

Aby uzyskać dostęp do ustawień konsoli, musisz się połączyć do swojego konta klienta lub utworzyć nowe. Wybierz trzy kreski w prawym górnym rogu, aby przejść do Options View, a następnie wybierz przycisk Settings. Następnie powinieneś zobaczyć okienko Sign In. Jeśli masz już konto klienta rayconsole.com, zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła.

Tworzenie konta

Jeśli nie masz konta rayconsole.com, po prostu wybierz przycisk Register znajdujący się się w prawym dolnym rogu. Będziesz wtedy mógł zarejestrować nowe konto rayconsole.com bezpośrednio na konsoli. Twoje konto rayconsole.com umożliwia zarządzanie wszystkimi konsolami i ich modułami w jednym miejscu. Czytaj więcej...

Patchowanie urządzeń

Aby sterować urządzeniami, konsola musi wiedzieć, jak urządzenia są zaadresowane w systemie DMX. Poniżej przedstawiono proces Patchowania urządzenia. Jeśli używasz ściemniaczy, po prostu wybierz Generic / PAR / Normal i wpisz liczbę posiadanych urządzeń. Czytaj więcej...

Personalizacja urządzeń

Możesz dostosować wygląd każdego urządzenia (nazywamy to Device Symbol) w Light View używając nazwy, ikony i filtra. Dostosowywanie wyglądu urządzenia pomaga szybko i łatwo znaleźć je w Light View. Przesuń palcem w dół od góry, aby przejść do Options / Light Layout, w celu zmiany pozycji Device Symbols w Light View.

Name - Nazwa wyświetlana jest w Device Symbol i pomaga zidentyfikować urządzenie
Icon - Jest to kształt tła Device Symbol
Gel - jeśli na urządzeniu znajduje się fizycznie filtr, można to pokazać na Device Symbol

Sterowanie urządzeniami

Intensywność

Intensywność świecenia urządzenia jest kontrolowana przez odpowiedni [Device Fader] (górny rząd suwaków). Device Symbols w Light View pokazują numer suwaka w lewym górnym rogu. Przesuń odpowiedni suwak, aby zmienić intensywność świecenia urządzenia i zobaczyć podgląd Device Symbol w Light View.

Color, Position, Beam i Gobo

Aby zmienić atrybuty Color, Position, Beam lub Gobo urządzenia, najpierw wybierz urządzenie, dotykając Device Symbol w Light View. Następnie dotknij atrybutu (Color, Position, Beam lub Gobo) po prawej stronie w Light View i skorzystaj z wyświetlonego ekranu dialogowego, aby kontrolować atrybut.
Uwaga! Color, Position, Beam Gobo wymagają odpowiedniego modułu do sterowania.

Clear

Jeśli chcesz usunąć Color, Position, Beam lub Gobo na więcej lub jednym urządzeniu. Zaznacz Device Symbols i naciśnij przycisk [Delete].

Zapisywanie pamięci i kroku sekwencji

Aby zapisać pamięć lub krok sekwencji, po prostu naciśnij przycisk [Save], a następnie lokalizację, w której chcesz zapisać, np. [A], [B] lub [Seq]. Można to również zrobić za pomocą ekranu dotykowego, wybierając przycisk Save w Light View, a następnie wybierając lokalizację w wyświetlonym oknie dialogowym.

Uruchomienie pamięci lub kroku sekwencji

Aby odtworzyć pamięć, po prostu przesuń suwak pamięci (tam, gdzie poprzednio zapisałeś pamięć) do góry. Aby odtworzyć krok sekwencji, naciśnij przycisk [Seq] lub przesuń oba suwaki nad przyciskiem [Seq] do przeciwległej pozycji. Zalecamy wybranie Sequence View, aby zobaczyć, który krok sekwencji jest aktualnie odtwarzany. Aby mieć pewność, że widzisz tylko to, co jest zapisane w pamięci lub kroku sekwencji, przesuń wszystkie suwaki w górnym rzędzie do zera i naciśnij dwukrotnie przycisk [Free].

Sequence View

Wybierz Sequence View, klikając zakładkę Seqeuence u dołu ekranu. W Sequence View każdy krok ma nazwę i numer. Aktualny krok jest podświetlony na zielono, następny na biało. Aktualny postęp zmiany sekwencji pokazany jest przez pasek na bieżącym i następnym kroku.

Zapisywanie Show

Wcelu zapisania zmian wprowadzonych w swoim Show, przejdź do Options /Save Show i na koniec wybierz Save. Aby utworzyć nowy zapis Show, przejdź do Options /Save Show, wprowadź nazwę i wybierz Save.

Pomoc kontekstowa

W Ray Console udzielamy pomocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz. Naciśnij znak zapytania ? na ekranie lub przycisk [Help], aby wyświetlić pomoc kontekstową. Znak zapytania znajduje się w prawym górnym rogu każdego widoku (jeśli pomoc jest dostępna).

Język pomocy kontekstowej można zmienić w Options / Settings / Language (w zależności od dostępności i zakupionych / subskrybowanych modułów).

Ostrzeżenie!

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ KONSOLI. W KONSOLI NIE MA CZĘŚCI WYMIENNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KONSOLA MUSI BYĆ ZAWSZE SERWISOWANA PRZEZ SPECJALISTĘ. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA JEST NAPIĘCIE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU. ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE OD ŹRÓDŁA PRĄDU PRZED OTWARCIEM.

Ostrzeżenie! Ryzyko zadławienia

MAŁE ELEMENTY. NIE DLA DZICI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.