#23 Efekty

Olśnij swoich odbiorców niesamowitymi efektami w kluczowych momentach pokazu.

Kontroluj kolejność, prędkość i wiele innych parametrów aby stworzyć szeroki wachlarz efektów.

Moduł Effects Intensity zawiera:

Chase
Światła włączają się i wyłączają w różnych trybach: łagodnym, średnim lub twardym.

Ramp up
Światła zapalają się szybko i gasną powoli i płynnie.

Ramp down
Światłą zapalają sie powoli i płynnie i gasną szybko.

W przyszłości do Ray Console zostaną również dodane efekty:

Moduł Effects Colour zawiera:

One Soft
Urządzenia płynnie przechodzą od swojego obecnego koloru do zadanego koloru i z powrotem.

One Hard
Urządzenia natychmiastowo przechodzą od swojego obecnego koloru do zadanego koloru i z powrotem.

Two Soft
Urządzenia płynnie przechodzą od swojego obecnego koloru do pierwszego zadanego koloru, następnie do drugiego zadanego koloru, a na koniec z powrotem do obecnego koloru

Two Hard
Urządzenia natychmiastowo przechodzą od swojego obecnego koloru do pierwszego zadanego koloru, następnie do drugiego zadanego koloru, a na koniec z powrotem do obecnego koloru

Rainbow
Urządzenia płynnie przechodzą od początkowego do końcowego koloru, przechodząc po kolei przez kolory pośrednie.

Moduł Effects Position zawiera:

Smooth Tilt
Urządzenia odchylają się do tyłu i do przodu z płynnym startem i zatrzymaniem a koniec każdego ruchu

Hard Tilt
Urządzenia odchylają się do tyłu i do przodu z twardym startem i zatrzymaniem a koniec każdego ruchu

Smooth Pan
Urządzenia przechylają się do boków z płynnym startem i zatrzymaniem a koniec każdego ruchu

Hard Pan
Urządzenia przechylają się do boków z twardym startem i zatrzymaniem a koniec każdego ruchu

Circle
Urządzenie rysuje okrąg swoim promieniem

Square
Urządzenie rysuje kwadrat swoim promieniem

Figure of 8
Urządzenie rysuje ósemkę swoim promieniem

Infinity
Urządzenie rysuje symbol ∞ swoim promieniem

Moduł Effects Beam zawiera:

Focus Chase
Promień urządzenia wyostrza się i rozmywa w powtarzającym się cyklu

Iris Chase
Przesłona urządzenia otwiera się i zamyka w powtarzającym się cyklu

Zoom Chase
Promień urządzenia powiększa się i pomniejsza w powtarzającym się cyklu

Strobe Chase
Stroboskop urządzenia włącza się i wyłącza w powtarzającym się cyklu

#22 Submaster

Rozszerz funkcjonalność Ray Console za pomocą modułu Submaster Control. Za pomocą tego modułu możesz zdefiniować suwak pamięci jako submaster.

Czym jest submaster?

Submaster w Ray Console to suwak pamięci, któremu zostały przypisane specjalne ustawienia, które nie mogą być nadpisane.

Submaster House

Ustawienie świateł dla widowni przed spektaklem jest zazwyczaj takie samo: lekkie oświetlenie sceny i mocne światło na widownię. Aby uniknąć zapisywania tego samego ustawienia za każdym razem - ustaw je jako submaster. Aktualny suwak jest zablokowany dla dalszych zmian światła. Do suwaka Submaster House masz dostęp na wszystkich stronach pamieci.

Submaster Grand Master

Możesz również utworzyć suwak Grand Master, który pozwala na kontrolowanie intensywności wszystkich suwaków na Ray Console za pomocą jednego suwaka (np. aby stworzyć zaciemnienie na koniec pokazu).

Submaster głośności

Submaster głośności kontroluje głośność odtwarzanych multimediów.

The fader acts like volume control for media files, the button as Play/Pause

 

Moduł  Submaster Expert daje jeszcze więcej możliwości. Ten moduł zostanie zaimplementowany w przyszłości. Z jego pomocą suwak pamięci może zostać zdefiniowany jako submaster dla poniższych kanałów koloru:

Czerwony

Kontroluje intensywność kanału czerwonego we wszystkich urządzeniach RGB na danej stronie.

Zielony

Kontroluje intensywność kanału zielonego we wszystkich urządzeniach RGB na danej stronie.

Niebieski

Kontroluje intensywność kanału niebieskiego we wszystkich urządzeniach RGB na danej stronie.

#21 GDTF

Do tej pory Ray Console wspierała standard plików .qxf opisujący urządzenia odbiorcze. Od teraz dodatkowo wspieramy GDTF-Project. GDTF to ogólny format zapisu urządzeń (General Device Type Format). Został on opracowany aby ujednolicić sposób zapisu i wymiany danych na temat inteligentnych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu:  https://gdtf-share.com/.

Spodziewamy się, że ten protokół wkrótce stanie się specyfikacją DIN i jako taki będzie ułatwieniem dla producentów sterowania oświetleniem. Biblioteki urządzeń są w większości tworzone i testowane przez producentów urządzeń, dlatego wprowadzenie standardu poprawi zgodność między rzeczywistymi urządzeniami, a ich reprezentacją w konsoli.

#20 ArtNet

Rozszerz swój system o kolejne uniwersy DMX 3-8 wysyłając je za pomocą protokołu ArtNet przez port Ethernet.


Czym jest ArtNet?

Art Net to protokuł internetowy opierający się na protokole IP (używanym przy połączeniu internetowym), który umożliwia wysyłanie wielu uniwersów DMX za pomocą pojedynczego kabla Ethernetowego. Jego celem jest umożliwienie łatwego przesyłania dużej ilości danych DMX512 na duże odległości przez standardową sieć LAN. Konsola wysyła sygnał ArtNet bezpośrednio na port Ethernet, jednak wiele użądzeń odbiera sygnał DMX512 za pomocą złącza XLR. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie bramki ArtNet, która przekonwertuje sygnał ArtNet na klasyczny sygnał DMX512.


Broadcast czy Unicast

Broadcast to sposób nadawania sygnału, w którym konsola wysyła wszystkie uniwersy DMX do wszystkich urządzeń dostępnych w sieci. Nadawanie Unicastowe to takie, w którym konsola wysyła dany Uniwers DMX tylko do urządzeń, które są do tego uniwersu przypisane (odpowiednio zaadresowane). Co do zasady zawsze powinno się używać nadawania Unicast, jedynie w przypadku, kiedy urządzenie końcowe nie odpowiada na sygnał można użyć sygnału Broadcast, aby zdiagnozować problem.


Uniwers startowy

Domyślnie konsola wysyła 1 uniwers DMX na 1 uniwers ArtNet, 2 uniwers DMX na 2 uniwers ArtNet itd. Jednak istnieje 0 uniwers ArtNet i niektóre urządzenia nazywają go "Uniwers 1". W takim przypadku można ustawić w konsoli, aby wysyłała 1 uniwers DMX na 0 uniwers ArtNet, 2 uniwers DMX na 1 uniwers ArtNet itd.


Przypisanie urządzeń końcowych do uniwersów

Przy nadawaniu unicastowym RayConsole otrzymuje informacje od każdego urządzenia końcowego. Każde urządzenie podaje swoją nazwę, adres IP oraz do którego uniwersu jest przypisane. RayConsole podpowiada które uniwersy posiadają przypisane urządzenia oraz wyświetla odpowiednie informacje o urządzeniach końcowych.

#19 Sterowanie Gobo

Zachwyć swoją widownię wykorzystując pełnię możliwości, jakie daje sterowanie Gobo. Ustaw do trzech różnych Gobo dla każdego urządzenia i steruj obrotem każego koła niezależnie. 

Narzędzie wyboru Gobo

Zazwyczaj skomplikowane sterowanie Gobo zostało w Ray Console uproszczone do przejrzystego i intuicyjnego narzędzia wyboru Gobo. Dla każdego typu zaznaczonych urządzeń wyświetlana jest grafika z odpowiednim kołem Gobo. Zaznacz koło, aby wybrać Gobo i przesuwaj suwakiem ekranowym, aby ustawić obrót Gobo. Dla każdego urządzenia można sterować maksymalnie trzema kołami Gobo.

Ostatnio wybierane Gobo

Wzdłuż dolnej krawędzi narzędzia wyboru Gobo znajdują się ostatnio wybierane Gobo. Wystarczy, że klikniesz w jeden z kafelków, aby zastosować ustawienia do aktualnie zaznaczonego urządzenia. Ray Console sprawdzi, czy wybrane przez Ciebie Gobo jest dostępne dla aktualnie zaznaczonego urządzenia.

Suwaki Gobo
Ustaw dokładną warość DMX za pomocą suwaka, lub zmieniając ją o 1%, aby uzyskać dokładnie ten efekt, o który Ci chodzi. 

Zarządzanie błędami inteligentnego zaznaczania

Jeśli zapomnisz zaznaczyć urządzenie, Ray Console po prostu zapyta Cię dla którego urządzenia chcesz ustawić wiązkę światła. To tylko jeden ze sposobów, w jakie Ray Console pomaga Ci, kiedy coś pójdzie niezgodnie z planem.

#18 Sterowanie wiązką światła

Przejmij pełną kontrolę nad inteligentnymi urządzeniami, za pomocą sterowania parametrami wiązki światła: focus, iris, zoom i shutter.

Narzędzie wyboru wiązki światła

Ray Console to pierwsze urządzenie, które pozwoli Ci sterować parametrami wiązki światła za pomocą jednego, intuicyjnego graficznego narzędzia. Możesz sterować każdym parametrem za pomocą suwaków ekranowych i na bieżąco widzieć na ekranie wizualizację swoich zmian. Stroboskop możesz uruchomić jednym stuknięciem, a jego prędkość dostosować za pomocą intuicyjnego suwaka.

Najprościej jak się da

W zależności od producenta urządzenia, parametry zoom, iris i focus mogą różnie działać. Na przykład szerokość wiązki światła może być sterowana od szerokiej do wąskiej, lub na odwrót: od wąskiej do szerokiej. Ray Console w inteligentny sposób odwraca sterowanie wybranymi atrybutami tak, aby narzędzie wyboru wiązki światła dla każdego urządzenia działało w ten sam sposób.

Ustawienia stroboskopu to często skomplikowana kombinacja funkcji losowych błysków, pulsacji i zamykania migawki. Narzędzie wyboru wiązki światła usuwa niepotrzebne komplikacje i udostępnia przejrzysty interfejs z kontrolą prędkości rozbłysków. Wciąż jednak masz dostęp do pełnego ustawienia stroboskopu za pomocą suwaków ekranowych.

Inteligentne zaznaczanie

Jeśli zapomnisz wybrać urządzenie Ray Console po prostu zapyta Cię dla którego urządzenia chcesz ustawić wiązkę światła. Jeśli wybrane urządzenie ma tylko parametr zoom - dostępne będzie tylko narzędzie do sterowania parametrem zoom. To tylko niektóre ze sposobów, w jakie Ray Console pomaga Ci rozpocząć pracę z oświetleniem.

#17 Moduł "Delay and Wait"

Całkowicie zautomatyzuj swoją sekwencję przez zdefiniowanie czasów "delay in" (opóźnienie narastania), "delay out" (opóźnienie opadania) oraz "wait" (czekanie). Poszczególne czasy możesz zdefiniować dla indywidualnych kroków lub całej sekwencji. 

 

Wprowadzenie do sekwencji

Sekwencja to lista scen świetlnych (kroków), które są odtwarzane w zadanej kolejności podczas spektalku teatralnego lub innego przedsawienia. Bez dodatkowego modułu możliwe jest ręczne przechodzenie pomiędzy scenami (za pomocą suwaków crossfader) lub pół-automatyczne, używając przycisku [Seq] do wyzwolenia każdego kolejnego przejścia. Moduł "Delay and Wait" pozwala na pełną automatyzację odtwarzania sekwencji.

Czas "Wait"

Parametr "Wait" pozwala na całkowicie automatyczne odtwarzanie sekwencji - krok po kroku. Jest to użyteczne, kiedy chcesz aby kilka zmian oświetlenia nastąpiło w krótkim, albo dokładnie sprecyzowanym czasie (np. błysk światła i następujące po nim wyciemnienie). Dokładniej czas "Wait" definiuje ile czasu upłynie od rozpoczęcia rozjaśniania bieżącego kroku do rozpoczęcia rozjaśniania kolejnego kroku i opadania bieżącego.

Czas "Delay In"

Parametr "Delay In" pozwala zakończyć bieżący krok zanim zacznie się rozjaśnianie kolejnego kroku. Jest to użyteczne, kiedy nie chcesz, aby bieżący oraz następny krok się na siebie nałożyły, np podczas otwierania kurtyny, kiedy chcemy, aby światła na widowni zgasły całkowicie, zanim zacznie pojawiać się oświetlenie sceny. Dokładniej jest to czas, który zostaje odczaskany pomiędzy rozpoczęciem rozjaśniania następnego kroku, a wciśnięciem przycisku [Seq] (lub zakończeniem czasu "Wait"). Ten parametr pozwala zakończyć opadanie bieżącego kroku, zanim rozpocznie się rozjaśnianie następnego.

Czas "Delay Out"

Parametr "Delay out" pozwala rozpocząć rozjaśnianie następnego kroku, zanim rozpocznie sie opadanie bieżącego kroku. Jest to przydatne, kiedy chcemy, aby elementy bieżącego i następnego kroku były widoczne jednocześnie, np. podczas sceny zmierzchu, kiedy przez chwilę słońce oraz księżyc są widoczne. Dokładnie jest to czas, który bieżący krok odczekuje aby rozpocząć opadanie od momentu wciśnięcia przycisku [Seq] (lub zakończenia czasu "Wait").

Co się stanie, jeśli moduł wygaśnie?

Wszystkie zapisane parametry "Wait", "Delay in" oraz "Delay out" pozostaną zapisane w sekwencji i będą się ładować razem z pokazem. Jednak żaden z zapisanych parametrów nie będzie mógł być edytowany oraz żaden z nowo dodawanych kroków nie będzie posiadał tych parametrów. Parametry "Delay" i "Wait" dla sekwencji wciąż będą oddziaływały na kroki.

#16 Rozszerzaj swój system

Jedną z największych zalet Ray Console jest fakt, że możesz ją rozbudowywać wraz z rozbudową całego systemu sterowania. 

Rozszerzaj swój system

Po kilku latach używania konsoli może okazać się, że 1 lub 2 uniwersy DMX to za mało. W międzyczasie do systemu została dodana ruchoma głowa, albo reflektory LEDowe. Może okazało się, że jedna strona urządzeń nie wystarcza, lub musisz dodać kolejną stronę pamięci. A może organizujesz duży pokaz, na którym będzie wynajęty dodatkowy sprzęt. W takich sytuacjach, w kilku prostych krokach możesz rozszerzyć swój system. Wystarczy, ze wejdziesz na rayconsole.com i wybierzesz moduł System Control lub System Expert.

System Control

Rozszerzaj swój system na wiele uniwersów DMX, tworząc cały wachlarz nowych możliwości. Ten moduł zawiera:

4 Uniwersy DMX dla Q-Ray Console 24 i Q-Ray Console 36
40 Stron pamięci
10 Stron urządzeń
1024 Kanałów DMX

System Expert

Przejmij kontrolę nad systemem z 8 uniwersami i odblokuj pełen potencjał Ray Console. Ten moduł zawiera:

8 Uniwersów dla Q-Ray Console 24 i Q-Ray Console 36
1000 Stron pamięci
100 Stron urządzeń
2048 Kanałów DMX

Dlaczego 8 uniwersów, ale tylko 2048 kanałów?

Protokół DMX zakłada 512 kanałów na jeden uniwers DMX. Dlatego, kiedy masz do dyspozycji 8 uniwersów, powinno być dostępnych 4096 kanałów. Jednak w Ray Console jest dostępnych maksymalnie 2048 kanałów. W rzeczywistości rzadko zdarza się, żeby były zajęte wszystkie kanały wewnątrz uniwersu. Często grupy urządzeń zaadresowane są w odstępach tak, aby łatwiej było dołożyć nowe urządzenie bez konieczności przeadresowania całego systemu.

Dla mocy obliczeniowej Ray Console liczą się zaadresowane kanały, a nie ilość uniwersów DMX. Byłoby niepotrzebną stratą ograniczanie ilości uniwersów ze względu na prawdopodobnie nieużyte kanały. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz za pomocą niewielkiej konsoli kontrolować urządzenia na 8 uniwersach, zachowując dobre praktyki.

#15 Wersja Beta

Ray Console, nowy pulpit sterowania oświetleniem, jest gotowy do sprzedaży.

Wersja Beta

Cieszy nas bardzo, że możemy ogłosić iż pierwsze sztuki Q-Ray Console są gotowe do sprzedaży. Oprogramowanie konsoli jest obecnie w wersji Beta. Oznacza to, że było ono dokładnie przetestowane przez nasz zespół deweloperski i jesteśmy przekonani, że działa poprawnie. Z pewnością jednak podczas użytkowania konsoli w normalnych warunkach pojawią się problemy, których nie udało się nam uchwycić na testach. Dlatego zachęcamy do rozpoczęcia pracy na nowej konsoli i zgłaszania nam, jakichkolwiek nieprawidłowości, czy dziwnych zachowań.

Znajdź dystrybutora

Aby wypróbować Ray Console skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym dystrybutorem.

Jeśli w twoim kraju nie ma lokalnego dystrybutora - skontaktuj się bezpośrednio z PXM Trade GmbH

Chcesz zostać naszym lokalnym dystrybutorem? Skontaktuj się z nami przez PXM Trade GmbH

Kluczowe cechy oprogramowania

Ray Console posiada wiele przydatnych funkcji, które pozwolą Ci szybko rozpocząć pracę. Oto kilka przykładów:

Light View - graficzny podgląd wszystkich urządzeń na ekranie dotykowym,
Light Guides - wskaźniki LED przy każdym suwaku - pokazujące rzeczywistą jasność przypisanego urządzenia,
Przyciski RGB – kolory podświetlenia przycisków pokazują w jakim stanie znajduje się urządzenie lub Memory,
Memory View - szybki podgląd tego, co jest zapisane w wybranej pamięci (Memory),
Sequence View – tworzenie i organizowanie sekwencji kroków (Sequence) oraz odtwarzanie ich za pomocą Crossfader'a,
Ustawienie dostępu – zarządzanie uprawnieniami i dostępem do ustawień urządzenia.

# 14 Moduł Save more Shows na Twojej konsoli

Ważnym założeniem w Ray Console jest to, że płacisz tylko za moduły, których naprawdę potrzebujesz.
Na przykład, jeśli pracujesz na maksymalnie pięciu pokazach. Możesz je wszystkie zapisać w Ray Console. Bez żadnych rozszerzeń możesz zapisać w konsoli do 10 pokazów.
Jeśli jednak okaże się, że to za mało - masz kilka opcji. Możesz usunąć stare pokazy, których już nie potrzebujesz. Możesz zrobić kopię pokazów na pamięci USB, a w pamięci konsoli trzymać tylko te, na których aktualnie pracujesz. Możesz również kupić lub zasubskrybować dodatkowy moduł, który zwiększy maksymalną ilość pokazów.

Dowiedz się więcej o module Save more Shows

# 13 Moduł sterowania pozycją

Sterowanie pozycją urządzeń za pomocą Ray Console jest tak łatwe, jak sterowanie kolorem.

Narzędzie wyboru pozycji

Za pomocą Ray Console możesz również zarządzać ruchomymi głowami. Narzędzie wyboru pozycji to łatwy i intuicyjny sposób na ustawienie pozycji urządzeń. Oś X reprezentuje obrót urządzenia, a oś Y jego nachylenie. Ray Console bierze pod uwagę fakt, że niektóre urządzenia mają większy zakres ruchu niż inne i pokazuje maksymalne wartości dla wszystkich zaznaczonych urządzeń.

Joystick pozycji

Joystick to idealne narzędzie do poprawiania pozycji urządzenia. Wystarczy przeciągnąć kropkę w kierunku, w którym chcesz obrócić lub nachylić urządzenie. Im dalej od centrum przeciągniesz kropkę - tym szybciej urządzenie będzie się poruszać. Na podglądzie widoczne są obliczone wartości obrotu i nachylenia w stopniach oraz niewielki wykres - podobny do tego z narzędzie wyboru pozycji. Użyj trybu dokładnego do ostatecznych poprawek.

Odwracanie obrotu i nachylenia

W zależności od tego, czy urządzenie jest postawione na scenie, czy zawieszone na konstrukcji, sterowanie obrotem i nachyleniem będzie działało w różnych kierunkach. Aby sterowanie było bardziej intuicyjne polecamy przejść do okna Ustawienia / Adresacja / Parametry urządzenia. Można tam odwrócić kierunek nachylenia i obrotu.

Pomocna jak zawsze

Jeśli zapomnisz wybrać urządzenie Ray Console po prostu zapyta Cię dla którego urządzenia chcesz ustawić pozycję. Każde z narzędzi posiada również własną pomoc kontekstową, która pomoże Ci szybko rozpocząć pracę.

 

#12 - Moduł sterowania kolorem

Ray Console posiada prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze system do zarządzania kolorami.

Próbnik koloru

Próbnik koloru to intuicyjne narzędzie pozwalające wybrać kolor, w którym będzie ścieciło urządzenie. Wystarczy kliknąć gdziekolwiek na polu próbnika aby wybrać kolor. Możesz również przesuwać palcem po polu próbnika, aby dynamicznie dostosowywać barwę. Ray Console inteligentnie dobierze najbliższy dostępny dla urządzenia kolor - niezależnie od tego, czy jest to urządzenie RGB, CMY, z kołem kolorów lub scrollerem.

Narzędzie zawiera również listę ostatnio używanych kolorów, która aktualizuje się za każdym razem, kiedy zostanie wybrany nowy kolor. Kliknij w któryś z ostatnio wybieranych kolorów, aby ustawić go dla wybranego urządzenia. Możesz również wrócić do domyślnego, białego koloru - wybierając biały przycisk, który zawsze znajduje się na dolnym pasku.

Kafelki koloru

Kafelki koloru to niezawodny i prosty sposób na wybór koloru. Wystarczy kliknąć kafelek, aby wybrać dany kolor. Kafelek z czarną obwódką jest tym aktualnie wybranym. Ray Console inteligentnie dostosowuje, które kafelki powinny zostać wyświetlone, w zależności od tego jakie urządzenie jest aktualnie zaznaczone. Przykładowo, jeśli zaznaczone jest urządzenie z kołem kolorów - na kefelkach zostaną wyświetlone tylko kolory dostępne na tym kole.

Pomoc kontekstowa

Zarówno w oknie próbnika koloru, jak i w oknie kafelków koloru, możesz kliknąć ? na ekranie lub fizyczny przycisk pomocy aby wyświetlić pomoc kontektową. Pomoc kontekstowa pomoże ci dokładnie zlokalizować każdy przycisk i zrozumieć jego działanie.

Normalny proces używania próbnika koloru zakłada wybranie najpierw urządzenia, dla którego chcesz ustawić kolor, a potem koloru. Jeśli zapomnisz najpierw wybrać urządzenie - Ray Console po prostu cię o nie zapyta, zamiast wyświetlić błąd.

Przyszłe kontrolery koloru

Próbnik koloru oraz kafelki koloru są podstawowymi narzędziemi, które pozwolą zacząć pracę z konsolą. Dodatkowo rozwijamy kolejne narzędzia, aby ułatwić Ci pracę. To tylko niektóre funkcje, nad którymi aktualnie pracujemy:

Suwaki kolorów - pozwolą na sterowanie bezpośrednio kanałami DMX - dając pełną kontrolę nad kolorem urządzenia.

Palety kolorów - pozwolą stworzyć i szybko nałożyć paletę kolorów do całego pokazu.

Wzorniki kolorów - pozwolą wybrać zakres kolorów na próbniku kolorów tak, aby mieć ciągły dostęp do kolorowego lub monochromatycznego spektrum.

#11 - Otwarto-źródłowe szablony urządzeń

Ray Console używa dobrze rozwiniętej, całkowicie darmowej, otwarto-źródłowej biblioteki szablonów urządzeń.

Czym są szablony urządzeń

Biblioteka szablonów urządzeń, zwanych również profilami urządzeń, istnieje w wielu różnych pulpitach sterujących. Urządzenia takie jak reflektory, dymownice, czy lampy LED sterowane są za pomocą kanałów DMX. Każdy kanał DMX może przyjąć wartość od 0 do 255. Najbardziej podstawowe urządzenie będzie posiadało tylko jeden kanał sterujący jego intensywnością. PAR RGB może posiadać 4 kanały sterujące odpowiednio: kolorem czerwonym, zielonym, niebieskim i jasnością całości. Natomiast skomplikowana ruchoma głowa może mieć 32 kanały DMX sterujące różnymi parametrami, jak: jasność, kolor, pozycja, gobo, itd. Aby móc poprawnie sterować urządzeniem - konsola musi wiedzieć jaki parametr znajduje się pod którym kanałem DMX. W tym celu konsola wyposażona jest w bibliotekę szablonów urządzeń, która zawiera szczgółowy opis każdego kanału w każdym urządzeniu. Aby poprawnie zaadresować urządzenia należy wybrać odpowiedni szablon z biblioteki.

Format QXF

Aby uniknąć tworzenia kolejnej, dostosowanej tylko do naszej konsoli, biblioteki lub podniesienia kosztów ze względu na dostęp do zewnętrznej biblioteki, Ray Console używa szablonów w formacie QXF. Jest to format używany w projekcie Q Light Controller+, zwanym również QLC+. Ten projekt jest całkowicie otwarto-źródłowy. Kod projektu jest dostępny na portalu GitHub . Ray Console zawiera wszystkie szablony dostępne w projekcie QLC+. Jeśli nie znajdziesz w nim szablonu interesującego Cię urządzenia - stworzymy go dla Ciebie i dodamy do projektu.  Możesz również sam tworzyć i dodawać urządzenia w formacie QXF - wystarczy, że zainstalujesz edytor QLC+. Dokumentacja projektu dostępna jest na stronie QLC+. Urządzenia stworzone w edytorze mogą być bezpośrednio dodane do Ray Console.

Format GDTF i Open Fixture Project

Niedawno firma MA Lighting, we współpracy z Vectorworks i Robe udostępniła format General Device Type Format (GDTF). Doceniamy wysiłek i próbę stworzenia standardu dla szablonów urządzeń, jednak niestety format GDTF nie jest otwarto-źródłowy. Edytor biblioteki i szablonów może być używany jedynie na stronie zarządzanej przez MA Lighting, bez możliwości pobrania. Innym wartym uwagi projektem jest Open Fixture Library, który ma na celu stworzenie abstrakcyjnego szablonu urządzenia, który może być łatwo portowany do innych formatów. Open Fixture Library może na przykład zaimportować szablon w formacie GDTF i wyeksportować go do formatu QFX, dzięki czemu może być on użyty w Ray Console.

Przyszłość zarządzania szablonami urządzeń

Obecnie większość producentów pulpitów rozwija własne biblioteki szablonów. Inni producenci wypożyczają bazy danych. Jest to powielanie tej samej pracy, czego chcielibyśmy uniknąć.

RDM (Remote Device Management) to rozszerzenie protokołu DMX, w którym urządzenia mogą zgłaszać jakie parametry są kontrolowane przez poszczególne kanały DMX. Może w przyszłości zastąpi to potrzebę używania bibliotek szablonów. Do tego czasu wspieramy otwarto-źródłowe biblioteki na których korzystają zarówno producenci jak i klienci.

Przestój w branży oświetleniowej

Kiedy życie na całym Świecie zwolniło - zachęcamy do zapoznania się z Ray Console.

Coronavirus

Ze względu na COVID-19 kluby, szkoły, teatry i domy kultury są zamknięte na całym Świecie - od Nowej Zelandii, przez Polskę, aż do Alaski. Część z nas ma w związku z tym więcej czasu niż zazwyczaj. Dlatego zachęcamy do przejrzenia tej strony i zapoznania się z różnymi modelami, dostępnymi modułami oprogramowania i danymi technicznymi urządzeń.

Ze względu na obecną sytuację i odwołanie wszystkich targów nie będziemy mogli osobiście odpowiedzieć na wasze pytania, jednak zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Najważniejsze cechy #8 - Przełączniki sprężynujące

Dzięki przełącznikom sprężynującym możesz operować Ray Console w sposób pewny i cichy.

Rodzaje przełączników

Przełącznik to mechaniczny element pod każdym przyciskiem. Istnieją 3 główne grupy przełączników: liniowe (linear), sprężynujące (tactile) i klikające (clicky). Przełączniki liniowe charakteryzują się płynnym liniowym oporem podczas wciskania, dzięki czemu są szybsze w obsłudze, ale też podatne na błąd nie wciśnięcia przycisku do końca. Przełączniki sprężynujące charakteryzują się niewielkim zwiększeniem oporu w trakcie wciskania. Opór ponownie maleje, kiedy przełącznik zostaje aktywowany. Dzięki takiemu działaniu użytkownik otrzymuje informację zwrotną bez zbędnego dźwięku. Przełączniki klikające działają podobnie, jak przełączniki sprężynujące, ale dodatkowo wydają dźwięk w momencie aktywacji.

Ciche i pewne

Ray Console często będzie używana podczas niewielkich wydarzeń, gdzie operator światła siedzi blisko widowni. Dźwięk klikających klawiszy może zaburzyć nastrój spektaklu. Z tego powodu nawet nie braliśmy pod uwagę klikających przełączników. Dzięki zastosowaniu przełączników sprężynujących można używać konsoli bez zbędnego hałasu. Przełącznik daje sygnał zwrotny w momencie aktywacji - bez konieczności wciskania go do końca, co mogłoby spowodować niepotrzebne dźwięki.

Wciśnij do końca

Nie zawsze Ray Console będzie musiała być używana w ciszy. Dzięki zastosowaniu przycisków niskoprofilowych - stanowcze wciśnięcie spowoduje szybkie dociśnięcie przełącznika do najniższej pozycji. Dlatego podczas pracy w głośnym środowisku i pod presją Ray Console pozwala poczuć pod palcem znajome stuknięcie.

Trwałość

Podczas projektowania Ray Console skupiliśmy się na jakości i trwałości sprzętu. Przełączniki, które zostały wybrane - są zaprojektowane do klawiatur i wytrzmują 50 milionów cykli. Dzięki temu masz pewność, że przyciski będą niezawodnie służyć przez cały czas użytkowania Ray Console.

 

Najważniejsze cechy #7 - Dlaczego Ray Console nie ma enkoderów

Ekran dotykowy oraz nowoczesny interfejs użytkownika sprawiają, że klasyczne enkodery nie są już potrzebne w Ray Console.

Przejrzysty podział na sprzęt i oprogramowanie

Codzienne używanie smartfonów przyzwyczaiło nas do robienia praktycznie wszystkiego bezpośrednio na ekranie. Wiele konsoli posiada część funkcji na ekranie, a część na fizycznych enkoderach i przyciskach. Często jest to mylące i niejasne, czy należy użyć ekranu, czy sprzętowych kontrolerów. Podczas używania Ray Console zawsze wiesz kiedy użyć ekranu dotykowego, a kiedy przycisku na obudowie.

Ekran dotykowy

Każdy, kto używa smartfona wie, że praca na nowoczesnych ekranach dotykowych jest szybka, precyzyjna i niezawodna. Ray Console jest wyposażona w duży pojemnościowy ekran dotykowy, którego używa się jak tabletu. Sprawia to, że możesz kontrolować urządzenia w czasie rzeczywistym - lekkimi przesunieciami palca po ekranie.

Inteligentne sterowanie pozycją

Ray Console posiada joystick ekranowy do kontrolowania pozycji ruchomych urządzeń oraz wybór pozycji na układzie współrzędnych pochylenia i obrotu. Joystick pozwala ustawić kierunek i prędkość zmiany pozycji. W trybie dokładnego sterowania jest to bardzo precyzyjne i proste w obsłudze narzędzie, które pozwoli dokładnie ustawić pozycję bez zbędnych obliczeń.

 

Najważniejsze cechy #6 Jak działają moduły w Ray Console

Oprogramowanie Ray Console może być rozszerzane poprzez dokupywanie dodatkowych modułów na tej stronie. 

Moduły

Ray Console posiada wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy. Jest jednak wiele funkcji, które nie są potrzebne na początku. Wraz z rozrastaniem się twojego systemu możesz zacząć potrzebować np. obsługi ArtNet, RDM, dodatkowej linii DMX lub drugiej sekwencji. Wszystkie te funkcjonalności są dostępne w formie dodatkowych modułów, które można dokupić lub wypożyczyć na rayconsole.com. Zakupione moduły można aktywować, kiedy konsola zostanie podpięta do internetu.

Wybieranie modułów

Moduły można przeglądać w zakładce Moduły na tej stronie. Dla każdego modułu dodane są screenshoty oraz szczegółowe informacje nt. funkcjonalności jaką on dostarcza. Stronę rayconsole.com można przeglądać również bezpośrednio z poziomu konsoli. Wsytarczy przejść do Ustawień i wybrać Moduły. Dzięki instalowaniu dodatkowych modułów możesz dopasować konsolę dokładnie do swoich potrzeb, bez płacenia za zbędne elementy. 

Kupowanie modułów

Moduły można kupić na stronie rayconsole.com z poziomu komputera, tabletu lub telefonu. Akceptujemy wszystkie podstawowe karty płatnicze oraz płatność PayPal. Moduły są przypisywane do wybranego egzemplarza konsoli, dlatego twoje urządzenie zyskuje na wartości z każdym dokupionym modułem. Udostępniamy dwie licencje dla modułów: zakup lub miesięczna subskrypcja. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrzebujesz dany moduł - polecamy subskrypcję.

Używanie modułów

Zakupiony lub zasubskrybowany moduł zostanie zainstalowy podczas najbliższej aktualizacji oprogramowania. Wystarczy podłączyć konsolę do internetu i rozpocząć Aktualizację w oknie Ustawienia. Po zainstalowaniu moduł jest gotowy do użytku i nie potrzebuje już połączenia internetowego. Każdy moduł instaluje się wraz z pomocą kontekstową i osobnym rozdziałem w instrukcji obsługi. 

Deaktywacja modułów

W oknie Moje Moduły w Ustawieniach możesz zobaczyć które moduły są zainstalowane na konsoli. Aby wyłączyć wybrany moduł wystarczy go dotknąć. Subskrypcja modułów może zostać anulowana przez stronę rayconsole.com. Dane z pokazu, utworzone za pomocą modułu nie zostaną usunięte, kiedy deaktywujesz moduł, jednak pewnych elementów nie będziesz już mógł edytować. Możliwe również, że będziesz musiał przeorganizować położenie pamięci, adresację i niektóre ustawienia sieciowe.

Najważniejsze cechy #5 Elastyczne i przejrzyste adresowanie

W Ray Console numer suwaka, adres DMX i szablon urządzenia mogą być zmienione bez usuwania wybranego urządzenia z pokazu. 

Urządzenie

Zamiast przypisywać na stałe urządzenie do numeru suwaka lub szablonu urządzenia - jest ono wpisywane na listę adresowania. Oznacza to, ze możesz zmienić suwak, który kontroluje jasność urządzenia, zmienić adres DMX, którym sterowane jest urządzenie, a nawet zmienić szablon urządzenia bez utraty informacji zapisanych w pamięciach i krokach sekwencji. Dzięki temu możesz łatwo zmienić urządzenie w systemie lub dopasowywać pokaz do nowego systemu, kiedy jesteś w trasie, bez konieczności przeprogramowania całego pokazu. Możesz również przenieść urządzenie na inny suwak - bez zmieniania czegokolwiek w pokazie.

Zmiana numeru suwaka

Aby zmienić numer suwaka wystarczy dotknąć na ekranie komórkę 'Suwak : Strona' przy wybranym urządzeniu. Okno wyboru nowego suwaka jasno pokazuje, które suwaki są wolne, a które zajęte - tak, abyś nie musiał ich szukać.

Zmiana adresu DMX

Aby zmienić adres DMX wystarczy dotknąć komórkę 'DMX : uniwers' przy wybranym urządzeniu, a następnie wybrać 'Przenieś urządzenie' i podać nową pozycję startową. Stara pozycja jest podświetlana na czarno, nowa pozycja na zielono, a wszelkie konflikty - na czerwono. Graficzne przedstwienie powoduje, ze nie musisz pamiętać ile urządzenie posiada kanałów ani obliczać, czy zmieści się na wybranej pozycji.

Zmiana szablonu urządzenia

Zmiana szablonu urządzenia odbywa sie podobnie jak dodawanie nowego urządzenia. Jeśli nowy szablon nie posiada pewnych funkcji, które posiadał stary szablon - dane nie są tracone - po prostu nie będą używane. Oznacza to, że jeśli urządzenie się zepsuje - możesz zastąpić je dowolnym dostępnym sprzętem, a Ray Console poradzi sobie z tym dopóki nie naprawisz swojego urządzenia.

Najważniejsze cechy #4 - Kontroluj, kto ma dostęp do ustawień

Logowanie do ustawień

Proste ustawienia, takie jak jasność ekranu są dostępne dla wszystkich użytkowników. Aby mieć dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień, takich jak adresowanie urządzeń lub ustawienia sieciowe, użytkownik musi się zalogować. Każdy użytkownik może mieć dostęp do innego zestawu ustawień. Kierownik techniczny może mieć dostęp do wszystkich ustawień, technik oświetlenia może zmieniać adresowanie urządzeń i ładować pokazy, podczas gdy nastolatek oświetlający rokowy koncert nie musi mieć dostępu do żadnych zaawansowanych ustawień.

Zarządzanie kontami

Właściciel konsoli może tworzyć konta użytkowników na urządzeniu. Każde konto ma nazwę, hasło oraz określony profil dostępu. Istnieją 4 standardowe profile dostępu. Dzięki dodatkowemu modułowi właściciel może tworzyć własne profile. Odpowiednie używanie profili dostępu zapenia, że nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do ważnych ustawień urządzenia.

Standardowe resetowanie hasła 

Nie musisz martwić się tym, że zapomnisz hasło do urządzenia. Hasła wszystkich użytkowników mogą zostać zresetowane przez właściciela. Dane logowania do konta właściciela są jednakowe na konsoli oraz na stronie internetowej. Hasło może zostać zresetowane przez stronę rayconsole.com lub przez konsolę (jeśli jest połączona z internetem). Kod do ustawienia nowego hasła wysyłany jest na adres e-mail właściciela.

Najważniejsze cechy #3 - Pomoc na zawołanie

Pomoc w Ray Console jest zawsze tam, gdzie jej potrzebujesz.

Pomoc w oknach

Każdy widok w oprogramowaniu Ray Console ma swój własny ekran pomocy. Dzięki nim możesz uzyskać kilka prostych podpowiedzi jak poruszać się po danym widoku. Rozpocznij szybko kontrolować światła, tworzyć sekwencje lub zmieniać ustawienia. Nie musisz przewijać niekończącej się instrukcji obsługi, aby znaleźć odpowiedzi na proste pytania. Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.

Pomoc w oknach dialogowych

Okna dialogowe mają własne ekrany pomocy. Wyjątkiem są okna dialogowe, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień - jak np. ekran błędu. Dzięki tej pomocy zostaniesz szybko wprowadzony w edycję kolorów urządzeń, zapisywanie pamęci i inne funkcje. Wystarczy dotknąć przycisku ? .

Instrukcja obsługi

Oczywiście dostarczamy również instrukcję obsługi. Drukowana wersja jest dołączona do urządzenia. Dodatkowo najnowsza wersja jest zawsze dostępna do pobrania z rayconsole.com. Wersja online jest uaktualniana wraz z każdą aktualizacją oprogramowania. Oprogramowanie konsoli również posiada wbudowaną instrukcję obsługi. Jeśli podepniesz zewnętrzny monitor do konsoli - możesz wyświetlić na nim instrukcję i jednocześnie pracować na wbudowanym ekranie dotykowym.

 

Najważniejsze cechy #2- Układ świateł

Widok świateł na Ray Console jest przejrzysty, prosty i jednocześnie skuteczny.

Widok Świateł

Na podstawowym pulpucie Ray Console wyświetlany jest Widok Świateł. Odzwierciedla on dokładnie to, co, dzieje się na scenie. Dzięki temu można bardzo łatwo zrozumieć zachowanie urządzeń i szybko znaleźć przyczynę ewentualnych błędów. Wszystkie narzędzia potrzebne do edycji atrybutów, takie jak kolor, pozycja, gobo, są dostępne z poziomu Widoku Świateł. Każda zmiana dokonana w ustawieniu świateł przez sterowanie DMX jest natychmiast widoczna w Widoku Świateł.

Symbol urządzenia

Symbol urządzenia dostarcza wszystkich informacji na jego temat. Numer widoczny na symbolu urządzenia, to numer przypisanego do niego suwaka. Kolor numeru informuje o tym skąd brana jest aktualna jasność urządzenia. Symbol urządzenia pokazuje również aktualną jasność - tą samą, która jest wyświetlana na fizycznych Wskaźnikach suwaków. Wszystkie pozostałe atrybuty urządzenia, takie jak kolor, pozycja, gobo, są również pokazane na symbolu.

Układ świateł

Układ urządzeń może być łatwo zmieniony w Układzie Świateł. Wystarczy przeciągać poszczególne urządzenia na pulpicie. Aby pomóc Ci zachować porządek dodaliśmy również narzędzia do wyrównywania i równomiernego rozkładu urządzeń. Wszystkie zmiany są natychmiast widoczne we wszystkich widokach w oprogramowaniu konsoli. 

Najważniejsze cechy #1 - wskaźniki suwaków

Wskaźniki suwaków
Ray Console została wyposażona w niespotykane w innych konsolach wskaźniki suwaków. Są to rzędy indywidualnie sterowanych LEDów przypisane do poszczególnych suwaków. Wskaźniki suwaków pokazują aktualną jasność urządzeń, pamięci lub sekwencji. Wskaźniki pomagają zrozumieć jak działa konsola, a czasem nawet podpowiadają co zrobić dalej.

Wskaźniki suwaków urządzeń
Może zdarzyć się tak, że urządzenie świeci jaśniej niż wskazywałaby na to pozycja jego suwaka. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy ustawienia pamięć lub sekwencja przejmują kontrolę nad urządzeniem. Mylące, prawda? Wskaźnik suwaka pokazuje zawsze prawdziwą wartość na urządzeniu, niezależnie od tego, czy wartość ta pochodzi z suwaka, pamięci, czy kroku sekwencji. Wskaźniki pomogą zrozumieć, jak działa Ray Console.

Wskaźniki suwaków pamięci
Konsola posiada wbudowane 4 strony pamięci. Kiedy zmienisz stronę, suwaki pamięci przestają odzwierciedlać stan na wyjściu pamięci. Jak się w tym wszystkim zorientować? Z pomocą znów przychodzą wskaźniki suwaków. Wskaźniki zawsze pokazują wartości pamięci na danej stronie. Jeśli położenie suwaków nie odpowiada wskaźnikom - zaufaj wskaźnikom. Co więcej wskaźniki podpowiadają jak poruszyć suwakiem, aby dopasować go do jasności pamięci.

Wskaźniki suwaków sekwencji
Czasami nie możesz patrzeć na ekran sekwencji, kiedy chcesz przejść do następnego kroku. Wskaźniki suwaków znów stają się pomocne. Naciśnięcie przycisku "GO" nie tylko uruchomi przejście do następnego kroku, ale również animację na wskaźnikach. Wskaźniki pokazują dokładnie na jakim etapie jest przejście między krokami. Dzięki wskaźnikom możesz skoncentrować się na scenie i płynnie sterować pokazem.

To tylko przykłady tego, jak wskaźniki suwaków mogą pomóc w użytkowaniu konsoli. Jesteśmy pewni, że sprawią iż będzie ono łatwe i intuicyjne i pomogą tworzyć piękne pokazy świetlne.